Youtube
北陸大学経済学科開設&3月OC_CM
経済経営学部
北陸大学経済学科開設&3月OC_CM
チャレンジ精神を活かし様々な場面で大きく活躍する!!
経済経営学部
チャレンジ精神を活かし様々な場面で大きく活躍する!!
必ず結果をだせる人間に!!
経済経営学部
必ず結果をだせる人間に!!
周りの人から必要とされる社会人に!
経済経営学部
周りの人から必要とされる社会人に!
【経済経営学部学生インタビュー】良い友達にも恵まれました。
経済経営学部
【経済経営学部学生インタビュー】良い友達にも恵まれました。
北陸大学公務員サポートプログラムスタート! &7月OC
経済経営学部
北陸大学公務員サポートプログラムスタート! &7月OC
1分でわかる北陸大学のオープンキャンパスの魅力!
経済経営学部
1分でわかる北陸大学のオープンキャンパスの魅力!
学生インタビュー 本当のこと言うと
経済経営学部
学生インタビュー 本当のこと言うと
一人ひとりに寄り添ったサポートができるようになる!
経済経営学部
一人ひとりに寄り添ったサポートができるようになる!
北陸大学2022 5GTV 経済経営学部CHANNEL 紹介ムービー
経済経営学部
北陸大学2022 5GTV 経済経営学部CHANNEL 紹介ムービー
リーダーシップを発揮してさまざまな問題を解決する!
経済経営学部
リーダーシップを発揮してさまざまな問題を解決する!
主将として培った統率力を社会のために活かす
経済経営学部
主将として培った統率力を社会のために活かす
成長し続けられるような人間になる
経済経営学部
成長し続けられるような人間になる
7/18(土)経済経営学部オンラインオープンキャンパス ダイジェスト版
経済経営学部
7/18(土)経済経営学部オンラインオープンキャンパス ダイジェスト版
新しい化粧品を生み出す人に!!
経済経営学部
新しい化粧品を生み出す人に!!