Youtube
北陸大学2021 5GTV 経済経営学部CHANNEL 紹介ムービー
経済経営学部
北陸大学2021 5GTV 経済経営学部CHANNEL 紹介ムービー
経済経営学部長による学部紹介
経済経営学部
経済経営学部長による学部紹介