Youtube
2020年度北陸大学経済経営学部学部説明
経済経営学部
2020年度北陸大学経済経営学部学部説明
北陸大学2020オンラインオープンキャンパス!開催
CM
北陸大学2020オンラインオープンキャンパス!開催
北陸大学 国際コミュニケーション学部 心理社会学科 教員インタビュー 後藤 和史
心理社会学科
北陸大学 国際コミュニケーション学部 心理社会学科 教員インタビュー 後藤 和史
北陸大学2021 5GTV 経済経営学部CHANNEL 紹介ムービー
経済経営学部
北陸大学2021 5GTV 経済経営学部CHANNEL 紹介ムービー
北陸大学2021 5GTV 心理社会学科CHANNEL 紹介ムービー
心理社会学科
北陸大学2021 5GTV 心理社会学科CHANNEL 紹介ムービー
北陸大学2021 5GTV 国際コミュニケーション学科CHANNEL 紹介ムービー
国際コミュニケーション学科
北陸大学2021 5GTV 国際コミュニケーション学科CHANNEL 紹介ムービー
北陸大学2021 5GTV 薬学部CHANNEL 紹介ムービー
薬学部
北陸大学2021 5GTV 薬学部CHANNEL 紹介ムービー
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
心理社会学科
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
心理社会学科
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
心理社会学科
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
北陸大学 薬学部 薬学科 教員インタビュー 松尾由理
薬学部
北陸大学 薬学部 薬学科 教員インタビュー 松尾由理
北陸大学 国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 教員インタビュー デニス・ハーモン
国際コミュニケーション学科
北陸大学 国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 教員インタビュー デニス・ハーモン
北陸大学 医療保健学部 医療技術学科 教員インタビュー 髙橋純子
医療保健学部
北陸大学 医療保健学部 医療技術学科 教員インタビュー 髙橋純子
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
心理社会学科
北陸大学2021 未来を志向する社会人のみなさん、心理社会学科って未来に必要ですか?
北陸大学オープンキャンパス2020
CM
北陸大学オープンキャンパス2020